Project: Digitaliseringsprogramma

Functie: Coördinator
Opdrachtgever: Centrum Ondergronds Bouwen (COB)
Datum: 2022 – heden

Het COB is een kennis- en netwerkorganisatie waar onder andere de ontwikkellijn digitalisering loopt. Binnen dit programma is de coördinator verantwoordelijk voor het aansturen van een 10-tal werkgroepen welke conform een vooraf vastgesteld Plan van Aanpak deliverables op dienen te leveren. De coördinator bewaakt het budget, de planning en de inhoud van het Digitaliseringsprogramma. De coördinator rapporteert rechtstreeks aan de directeur van het COB.