Project: Renovatie Piet Heintunnel

Functie: Adviseur Assetmanagement
Opdrachtgever: Alliantie PHT
Datum: 2021 – 2022

Door vernieuwde wet- en regelgeving en een verouderd tunnelsysteem is de Piet HeinTunnel toe aan een grondige renovatie. De renovatie van de tunnel behelst de vervanging van de technische installaties en de bediening en besturing van de PHT. Hier leveren wij de adviseur Assetmanagement welke verantwoordelijk is voor het aansturen van de Maintenance- en Reliability engineers, het opstellen van een optimaal onderhoudsregime voor 30 deelsystemen binnen de gestelde tunnelsluitingen én het verzorgen van de afstemming met de verschillende interne- en externe stakeholders. Ook dient het onderhoudsregime te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Deze informatie wordt opgeleverd in de vorm van Component Onderhoudsbladen en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).