Project: Wayfinding II

Functie: Projectmanager
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Datum: 11/2019 – 12/2021

In het kader van het Rijksprogramma Beter Benutten zijn de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een samenwerking gestart: wayfinding voor OV knooppunten. Wayfinding is een verzamelnaam voor reisinformatie, bewegwijzering en fysieke aanpassingen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en looproutes te verbeteren.

Binnen het Amsterdamse metronetwerk is de bewegwijzering de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Dit is in het specifieke project Wayfinding I gebeurd, maar nieuwe eisen aan de bewegwijzering zijn de laatste jaren ook meegenomen in renovatie projecten en nieuwbouw zoals de Noord Zuidlijn. Het is echter nog niet zo dat het volledige metro netwerk van Amsterdam voldoet aan de laatste eisen op het gebied van bewegwijzering. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld dat door het project Wayfinding II wordt gerealiseerd.

Namens de Gemeente Amsterdam heeft Pieter Steenkamp het IPM projectteam ten behoeve van de uitvoering van Wayfinding II aangestuurd.